Du học Anh

Thông tin cần biết để du học Anh Quốc

Thông tin cần biết để du học Anh Quốc

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC ANH QUỐC Địa lý và khí hậu Rất nhiều bạn nghĩ Anh và Vương Quốc Anh là một. Đây là một nhầm lẫn nghiêm trọng. Anh là một phần trong Vương Quốc Anh. Vương Quốc Anh gồm 4 phần chính: Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland và rất nhiều đảo, quần đảo. Khí hậu của …