TIN HOT TỪ HỌC BỔNG TRƯỜNG PHILINTER – CEBU

TIN HOT TỪ HỌC BỔNG TRƯỜNG PHILINTER – CEBU Chương trình ưu đãi và học bổng đặc biệt dành cho học viên: Thời hạn nhập học:14/8 – 3/12

1/ Khuyến mại đặc biệt dành cho khóa IELTS tại Philinter – Giảm 100$ cho mỗi 4 tuần học >>> Đăng ký 8 tuần – giảm 200$, đăng ký 12 tuần – giảm 300$

2/ Ưu đãi chung cho học viên Philinter Miễn phí nâng cấp phòng ba lên phòng đôi. Tương đương với ưu đãi giảm 110$/4 tuần

3/ Ưu đãi dành cho học viên trình độ cao, giảm tới 300$.