Ưu đãi hấp dẫn từ trường Anh ngữ HELP CLARK Philippines

Trường Anh ngữ HELP Clark đưa ra học bổng ưu đãi hấp dẫn dành cho học viên có nhu cầu nhập học đầu năm 2023